TEXELPEDIA

De Russenoorlog

Zo wordt op Texel de strijd genoemd die woedde nadat Georgiërs in Duitse krijgsdienst op 6 april 1945 in opstand kwamen tegen wat in feite medesoldaten waren. Een opstand, die pas een definitief einde vond toen op 20 mei de eerste Canadezen voet aan wal zetten en daarmee een einde maakten aan de Duitse bezetting. De opstand, die maakte dat Texel later werd betiteld als Nederlands laatste slagveld. Geen overdreven benaming: er vielen zo'n 3000 slachtoffers [waaronder meer dan honderd burgers], vrijwel alle boerderijen in de polder Eierland werden in as gelegd en grote delen van Den Burg veranderden in ruïnes.

Het mag geen wonder heten dat dit drama diepe sporen heeft nagelaten in de Texelse samenleving, temeer daar de voorafgaande oorlogsjaren tamelijk geruisloos voorbij waren gegaan. De bezetting eiste haar tol, maar zware bombardementen of hongersnood heeft Texel niet gekend. Over het onverwachte en dramatische slot is veel gezegd en geschreven. Er verscheen een aantal boeken - waarvan het ooggetuigeverslag van Van der Vlis uit 1946 tientallen jaren als standaardwerk gold -, Dick van Reeuwijk ging op zoek naar betrokkenen en maakte een goedbekeken documentaire voor de Nederlandse televisie en in Georgië werd een geromantiseerde film aan het onderwerp gewijd. Daarnaast heeft iedere Texelaar die de strijd heeft meegemaakt zijn of haar eigen verhaal, al dan niet opgetekend in dagboeken en ooggetuigeverslagen. Dat deze verhalen elkaar soms lijken tegen te spreken, is ondermeer te wijten aan de slechte communicatie. Niet alleen een direct gevolg van de chaotische omstandigheden, maar bedacht moet worden dat nieuwtjes zich in 1945 langzamer verplaatsten dan tegenwoordig.

Omdat een complex verhaal als dat van de Opstand der Georgiërs buiten het bestek van de Texelpedia valt, is hiervoor een aparte (interactieve) wiki-site in het leven geroepen. Deze is te vinden via http://www.russenoorlog.nl.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code wiki:russenoorlog (generated for current page)