TEXELPEDIA

Terpstraat

Straat in Den Burg. In april 1954 werd het raadsbesluit genomen tot aanleg van een straat tussen de Lijnbaan en de Beatrixlaan, direct noordelijk van de Sint Jozefschool. De straat is nooit gerealiseerd omdat bij aanleg van de Pontweg een gevaarlijke kruising zou ontstaan. De naam verwijst naar een terp die aan het eind van de Hollewalsweg (tegenwoordig Westerweg) heeft gelegen.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code straatnamen:terpstraat (generated for current page)