TEXELPEDIA

Straatnamen op Texel

De eerste officiële lijst met straatnamen van Texel werd in 1742 opgesteld op last van schout Balthasar Huydecoper. Straten met huisnummers waren ook voordien wel bekend, maar werden op dat moment officieel vastgelegd. Ten tijde van de Bataafse Republiek werden huisnummer verplicht en werden de woningen in wijken ingedeeld. Ook de huizen binnen de dorpen kregen een wijknummer. Dit systeem werd ten tijde van de ruilverkaveling (1953-1967) verlaten en werden alle wegen benoemd en de huizen hernummerd. Sindsdien zijn er nodige straten bijgekomen, die allemaal een naam kregen, in eerste instantie vanuit de volksmond. De namen worden uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad, die zich daarbij vaak laat leiden door de historische achtergrond.

Hieronder een alfabetisch overzicht van de op het eiland voorkomende straatnamen. Elke naam verwijst naar een pagina met meer informatie. De lijst hieronder kan niet veranderd of aangevuld worden, de achterliggende pagina's uiteraard wel.

Voor vragen of opmerkingen: info@texelpedia.nl.


Abbewaal => Epelaan

Fannenweg => Julianastraat

De Kaai => Oudeweg

Paelwerck => Trompstraat

Vaargeul => Zwinweg

Gloppen

Naast de officiële - van gemeentewege toegekende - straatnamen, zijn er veel gloppen en stegen die een naam hebben zonder officiële status.

Niet-officiële straatnamen

Naast de officiële - van gemeentewege toegekende - straatnamen, krijgen veel straten, toepaden, opritten en binnenpleinen op particulier initiatief een (tijdelijke) naam, veelal verwijzend naar een persoon.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code straatnamen:straatnamen (generated for current page)