TEXELPEDIA

Oost

Buurtschap bij Oosterend. Van oudsher is Oost een buurtschap met een zeevarende bevolking. Korte tijd was de oestervisserij een van de hoofbronnen van bestaan voor de Oosters. Na 1846 nam het belang van deze visserij af en richtte de bevolking zich op het maaien en drogen van wier en zeegras.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code straatnamen:oost (generated for current page)