TEXELPEDIA

Mieland

Weg bij Oudeschild. Een mieland is oorspronkelijk een stuk grond waarvan de pacht in mei betaald moet worden. In 1540 is nog sprake van de verpachting van de Meijlanden. De betekenis veranderde in de loop der jaren naar laaggelegen, slechte grond. Het Mieland werd voorheen Puzzelweg genoemd, naar de markante bestrating met kleine veelkantige stenen.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code straatnamen:mieland (generated for current page)