TEXELPEDIA

Krimweg

Weg bij De Cocksdorp. Vroeger Duinweg geheten. Werd in de Tweede Wereldoorlog verbeterd en verlengd door de Duitsers, die de weg nodig hadden als aanvoerweg naar de Noordbatterij bij paal 28. Eind juni 1954 werd de weg opnieuw verhard en verbeterd. De naam De Krim verwijst naar het Russische schiereiland de Krim, waar tussen 1853 en 1856 een bloedige oorlog woedde. In de buurt van de Krimweg stond vroeger een boerderij de De Krim heette.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code straatnamen:krimweg (generated for current page)