TEXELPEDIA

Georgiëweg

Weg bij Den Burg, die van de Kogerweg in oostelijke richting loopt en overgaat in de Waalderweg. De naamgeving herinnert aan de Russenoorlog, de opstand van de Georgiërs in 1945. Het woonhuis Texla aan de Kogerweg en het omringende bunkerdorp was tijdens de opstand een van de belangrijke strijdpunten.

De weg heette eerder Drijverweg, naar Jan Drijver.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code straatnamen:georgieweg (generated for current page)