TEXELPEDIA

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

straatnamen:de_naal [2015/11/28 23:08]
texelpedia aangemaakt
straatnamen:de_naal [2015/11/28 23:10] (huidige)
texelpedia
Regel 2: Regel 2:
  
 Straat in Den Hoorn. De naam komt waarschijnlijk van Antlida, oud-Fries voor ‘waterstroom die ergens langs loopt’ (ant is tegenover, lida is waterloop). Het poldertje werd voorheen ook Den Ael, Den Andel of Den Andeel genoemd en in 1378 bedijkt voor Jan van Châtillon, graaf van Bloois, leenheer van Texel. Hij schonk het aan zijn rentmeester Coen van Oesterwijck. Jan van Poelgeest, van 1367 tot 1381 baljuw van Texel schrijft dat Den Andel door Van Oesterwijck zelf is bedijkt en meldt tevens dat, mocht Van Oesterwijck de polder verkopen, Jan van Châtillon recht heeft op de helft van de opbrengst. ​ Straat in Den Hoorn. De naam komt waarschijnlijk van Antlida, oud-Fries voor ‘waterstroom die ergens langs loopt’ (ant is tegenover, lida is waterloop). Het poldertje werd voorheen ook Den Ael, Den Andel of Den Andeel genoemd en in 1378 bedijkt voor Jan van Châtillon, graaf van Bloois, leenheer van Texel. Hij schonk het aan zijn rentmeester Coen van Oesterwijck. Jan van Poelgeest, van 1367 tot 1381 baljuw van Texel schrijft dat Den Andel door Van Oesterwijck zelf is bedijkt en meldt tevens dat, mocht Van Oesterwijck de polder verkopen, Jan van Châtillon recht heeft op de helft van de opbrengst. ​
 +
 +In 1562 heet het poldertje Den Souten Andeel. Het pleintje De Naal heette in 1711 de Driesprong. ​

Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code straatnamen:de_naal (generated for current page)