TEXELPEDIA

De Grie

Polder nabij Den Hoorn, de laatste die zich aansloot bij het waterschap van de dertig Gemeenschappelijke Polders. Ook Spanjaards Grie of Spanjaards Grije genoemd, naar het Spanjaardsgat, de voorloper van De Geul. Bedijkt tussen 1549 en 1552. De polder heeft zijn ontstaan waarschijnlijk te danken aan de bedijking van het Zouteland. Grie betekent immers buitendijks aangeslibte grond. Tijdens de stormvloed van 1852 brak de Griedijk op twee plaatsen door en werden De Grie en de Hemmer overstroomd.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code straatnamen:de_grie (generated for current page)