TEXELPEDIA

Bomendiek

Waarschijnlijk de oudste korte dijk van het eiland, een deel van de binnendijk tussen de polders De Waal en Waalenburg. Vroeger de verbindingsweg tussen oost- en west-Texel. Aangelegd in de dertiende of veertiende eeuw, verbeterd in 1363. Bij doorbraken in 1450 en 1460 ontstond het Armke, de bocht waarin nu boerderij Waaldam ligt. Het verhaal gaat dat deze doorbraak als haven dienst heeft gedaan. Daar zouden de stenen voor de verbouwing van de kerk van Den Burg zijn aangevoerd.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code straatnamen:bomendiek (generated for current page)