TEXELPEDIA

Rentmeesters, baljuwen en schouten vóór 1414

Hoewel Texel in 985 door keizer Otto III aan graaf Dirk II was geschonken, is het eigendom van het eiland (en andere gewesten) lange tijd onduidelijk geweest. Ook de bisschop van Utrecht behoorde tot de machthebbers. Het is aannemelijk dat graaf Floris V al langere tijd heer en meester op het eiland was, maar pas in 1320 blijken de Texelaars zich volledig naar de grafelijke macht te schikken.

Het grafelijk gezag werd ter plaatse vertegenwoordigd door een rentmeester, schout of baljuw, die aan het hoofd stond van de rechtbank en gemachtigd was heffingen op te leggen. Dit veranderde enigzins in 1414, toen het eiland stadsrechten kreeg. Daarmee kregen de burgemeesters van de dorpen meer zeggenschap, wat niet zelden leidde tot onenigheid met de schout.

De stadsrechten werden door Willem van Beieren geschonken om het eiland aan zich te binden in zijn strijd tegen de adel.


Het hieronder opgenomen overzicht van rentmeesters tot 1414 is niet compleet en voor aanvullingen vatbaar.

 • 1354 - ???? Gelis van Windelnesse
 • 1356 - 1363 Jan van der Goude
 • 1363 - ???? Coen van Oesterwijck (ook genoemd in 1372-1378)
 • 1364 - 1377 Gheret van Oesterwijck
 • 1369 - 1371 Floris van Aderkem
 • 1376 - 1381 Jan van Poelgeest
 • 1389 - 1390 Jan van der Sijl
 • 1394 - ???? Nanne Sijmonssoene
 • 1397 - 1397 Jan van Heemstede Ridder
 • 1408 - 1414 Willem Seijmons (baljuw en rentmeester)
 • 1411 - ???? Herman Palsterfal (schout)

Rentmeesters van 1414 tot de Franse tijd

Burgemeesters nieuwe stijl


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code bestuur:rentmeesters_baljuwen_en_schouten_voor_1414 (generated for current page)