TEXELPEDIA

Dit is een oude revisie van het document!


Bestuur en politiek

Texel, dat in 1414 stadsrechten kreeg van Willem van Beieren, is sindsdien steeds een zelfstandige gemeente gebleven. Eerst onder de graven van Holland, later deel uitmakend van de provincie Noord-Holland. Ten tijde van de Bataafse Republiek hoorde het eiland tot het Département Texel.

Gedurende die periode is het eiland bestuurd door tientallen burgemeesters, raadsleden, schouten en wethouders, aangewezen door de overheid of gekozen uit eigen gelederen.


Burgemeesters

Op de Franse tijd volgde een nieuwe staatsindeling, met daarbij een nieuwe burgemeestersfunctie.

Gemeenteraad

In 1919 werd het algemeen kiesrecht ingevoerd, in 2002 het duale stelsel. In de tussenliggende periode werden op het eiland twintig keer verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad. Eerst werden dertien raadsleden gekozen, in 1953 werden dat er vijftien.

  • Uitslagen verkiezingen gemeenteraad 1919-2002

In 2002 werd het duale stelsel ingevoerd, met als meest opvallende wijziging dat de wethouders geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad.

Huidige gemeenteraad


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code bestuur:bestuur (generated for current page)