TEXELPEDIA

W. Mets Tzn.

Gezagvoerder van de Ada van Holland van Bosman. Maakte deel uit van de commissie die zich positief uitliet over de oprichting van een Zeevaartschool in Den Burg (thans: d’Ouwe ULO). Pleitbezorger van de geheelonthouding. Publiceerde een veelgelezen almanak, gedichten en verhalen en vele tientallen boekjes “ten behoeve van het weduwen- en weezenfonds Texelsch Belang”.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code 100_namen:w._mets_tzn (generated for current page)