TEXELPEDIA

Reijer Pieter Keijser

Was van 1923 tot 1932 wethouder voor de Vrijzinnig Democraten. Maakte een eind aan het regime van J.S. Dijt, die vanaf 1907 de dominerende kracht in de raad was geweest. Was met zijn Club van Zeven voorvechter van de oprichting van de TEM en de electrificatie van het eiland. Was medeveroorzaker van het vertrek van burgemeester Buijsing Damsté. Kreeg zijn grootste bekendheid door in de aandeelhoudersvergadering van TESO (1922) tegen het voorstel van de Raad van Commissarissen te ageren om de uitkering van het dividend te verhogen. Volgens Keijser waren de Texelaars vooral gebaat bij een verlaging van het tarief.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code 100_namen:reijer_pieter_keijser (generated for current page)