TEXELPEDIA

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

100_namen:pieter_meijertszoon_boon [2015/11/29 18:04] (huidige)
texelpedia aangemaakt
Regel 1: Regel 1:
 +==== Pieter Meijertszoon Boon ====
 +
 +Burgemeester van De Waal onder schout Balthasar Huydecoper. Leefde in onmin met de autoriteiten. Boer, eigenaar van landerijen in Waalenburg, huurder van de kwelder. Werd op last van Huydecoper door het Hof van Holland in Den Haag veroordeeld voor geweldpleging op de openbare weg. 
  

Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code 100_namen:pieter_meijertszoon_boon (generated for current page)