TEXELPEDIA

Pieter Meijertszoon Boon

Burgemeester van De Waal onder schout Balthasar Huydecoper. Leefde in onmin met de autoriteiten. Boer, eigenaar van landerijen in Waalenburg, huurder van de kwelder. Werd op last van Huydecoper door het Hof van Holland in Den Haag veroordeeld voor geweldpleging op de openbare weg.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code 100_namen:pieter_meijertszoon_boon (generated for current page)