TEXELPEDIA

Jan Drijver

(29 september 1886 - 28 november 1963) Veldbioloog en vogelbeschermer. Maakte meer dan veertig jaar deel uit van de leiding van zowel de Vereniging voor Natuurmonumenten als de Vogelbescherming. Was betrokken bij de aankoop van vele natuurgebieden in Nederland. Voorvechter voor de huidige Jacht- en Vogelwet en het Internationaal Verdrag van Parijs over de bescherming van vogels. Schreef vier boeken over vogels, waarvan Texel, het vogeleiland genoemd wordt als behorend tot de toptien van Nederlandse vogelboeken. Werd op 1 december 1913 administrateur van de Vereniging tot Behoud van Natuumonumenten en secretaris van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. Ontwierp samen met mr. W.B.J. Buve de Jachtwet 1936 en had grote invloed op de Jachtwet van 1923 en 1954. Werd benoemd tot ridder en later officier in de orde van Oranje-Nassau. De thans gesloten lagere school in Den Horn was naar hem genoemd.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code 100_namen:jan_drijver (generated for current page)