TEXELPEDIA

Jac. P. Thijsse

(Jacobus Pieter; Maastricht, 25 juli 1865 - Overveen, 8 januari 1945) Van 1 februari 1890 tot 1 december 1892 hoofdonderwijzer van de Franse school in Den Burg. Eén van zijn leerlingen vertelde dat Thijsse de voetbal op het eiland introduceerde. In ieder geval werd op zijn initiatief een zwembad gesticht bij De Hal, om te voorkomen dat Texelaars zouden verdrinken. Thijssen legde met Eli Heimans, een Amsterdamse collega, in 1905 de basis voor de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en bleef tot zijn dood secretaris van deze vereniging. Om de natuurbescherming onder de aandacht te brengen, besteedde hij veel aandacht aan educatie, onder meer door de bijzonder populaire albums van Verkade. Thijsse ontving tweemaal een koninklijke onderscheiding, op 25 september 1925 werd hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau en op 25 juli 1935 tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

Kwam in woord en geschrift op voor de rijke planten- en dierenwereld op het eiland en kwam in verzet tegen aantasting van het landschap. Stond met het Verkade-album Texel aan de wieg van het huidige toerisme. Zorgde ervoor dat de specifieke waarden van het eiland werden herkend, erkend en toegankelijk gemaakt.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code 100_namen:jac._p._thijsse (generated for current page)