TEXELPEDIA

Henk Beumkes

Van 1974 tot 1990 raadslid voor de PvdA (Pakt). Stelde als vertegenwoordiger van de “gewone man” een groot aantal ogenschijnlijk kleine zaken aan de orde, zonder het algemeen belang van de Texelse samenleving te veronachtzamen. Vakbondsman. Op velerlei wijze betrokken bij het eiland en haar bewoners. Vasthoudend bestuurder.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code 100_namen:henk_beumkes (generated for current page)