TEXELPEDIA

Hendrik (meester) Klimp

Landbouwonderwijzer op de school van Zuid-Eierland. Vanaf 1928 de eerste directeur van de nieuw opgerichte lagere landbouwschool in Den Burg. Nam het initiatief tot de aanleg van proefvelden voor stikstofbemesting. Door zijn belangstelling voor de moeilijkheden in de landbouw en zijn langdurig verblijf op het eiland, werd hij raadsman van vele jonge agrariërs.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code 100_namen:hendrik_meester_klimp (generated for current page)