TEXELPEDIA

Dirk Kooger

Vertegenwoordiger van een oud Texels geslacht van zeelieden en driftkoppen, die rechtschapen en kortaangebonden, respect inboezemden bij vriend en vijand. Zijn in 1979 gepubliceerde dagboeken geven een beeld van het leven van een zeekapitein in de eerste helft van de negentiende eeuw.


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code 100_namen:dirk_kooger (generated for current page)