TEXELPEDIA

D.C. Loman

Burgemeester van 1864 tot 1889. Benoemde de oorzaken van de armoede op het eiland: het onvoldoende bedrijfskapitaal van de boeren, het slecht ontwikkelde kredietwezen, het gemis aan coöperaties, de grote grondversnippering, het gemis aan goede wegen en kanalen, de drukkende belastingen en de gebrekkige kennis van zuivelbereiding en fokkerij. Drong aan op de stichting van gemeentelijke scholen, waar ook de minder welgestelde kinderen les konden krijgen


Navigatie

Voorpagina

Thema's

QR Code
QR Code 100_namen:d.c._loman (generated for current page)